Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 σας περιμένουμε να κόψουμε την πίτα του συλλόγου μας.