Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου2017-11-24T09:22:31+00:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/Κ. ΦΩΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/Κ.ΦΩΤΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΓ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚO
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-

Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΚ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ1-1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
12.00


18.00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
12.00


18.00
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Κ.ΚΛΑΠΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ
10.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΟΨΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2
2009-10
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Κ.ΦΩΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ Α
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ /
Κ. ΦΩΤΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΦΙΛΙΚΟ/Κ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟ/Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2007-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2006-2007
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
12.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΘΟΥΚΙΔΕΙΔΙΟ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ. ΚΛΑΠΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 -1 2009-2010
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Κ. ΦΩΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2011-2012#colspan
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΗΝΙΟΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2011-2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-