Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου 2017-07-12T13:17:36+00:00

Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10//2017
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ12.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ13.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2 2005
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ13.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL13.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚO
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ20.15ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΕΠΣΑ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL12.00
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1
2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΜΠΑΜΠΙΝΙ 2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDLΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2
2009-10
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDLΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2017
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16.15ΕΠΟΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ Α
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ10.15ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΦΙΛΙΚΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2-LIDL
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΟ15.00DIAMONT SOCCER CLUB-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΕΙΔΙΟ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2006
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2006-2007
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
EPO12.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝΠΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2008- 2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3 2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΜΠΑΜΠΙΝΙ 2013
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2011-2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2010-2011
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ