Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου 2017-11-24T09:22:31+00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/1/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ LIDL
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ 13.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ13..00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚO
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-1
2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ11.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2
2009-10
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
19.15ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
Κ.ΦΩΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ Α
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ11.00ΒΡΙΛΗΣΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΦΙΛΙΚΟ /
Κ. ΦΩΤΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟΑΝΑΜΟΝΗΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2007-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ20.00ΔΟΥΡΕΙΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΕΠΣΑ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2006-2007
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ13.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-HNIOXOSΦΙΛΙΚΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ13.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΗΝΙΟΧΟΣΦΙΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 -1 2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12.00
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2011-2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2011-2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ