Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου 2017-11-24T09:22:31+00:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/Κ. ΦΩΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ16.00ΒΡΗΛΙΣΣΙΑ -ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/Κ.ΦΩΤΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ 18.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚO
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ12.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Γ.Σ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΕΠΣΑ/Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-1
2008-2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΦΙΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ.ΚΛΑΠΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2
2009-10
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4/2018
ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΟΥΔΙ18.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΓ.ΘΩΜΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κ.ΦΩΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ Α
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ /
Κ. ΦΩΤΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 1
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ 16.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ/Κ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ16.00 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟ/Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 2007-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΕΠΣΑ/ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2 2006-2007
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ17.00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΚΗΘΟΥΚΙΔΕΙΔΙΟ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Κ. ΚΛΑΠΗΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1 -1 2009-2010
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19.00Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟ/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 1-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 3
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΚ. ΦΩΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 1 2011-2012#colspan
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 2 2011-2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ11.00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ