Οι απονομές των βραβείων του μ….αθλημα…τικού διαγωνισμού έγιναν το Σάββατο παρουσία των γονέων των παιδιών, του προέδρου κου Τσοκαναρίδη, του γεν.αρχηγού κου Ανδριόπουλου, του μαθηματικού κου Ρερρέ και της γραμματείας μας κας. Εύγε!