Οι σύλλογοι της γειτονιάς πρέπει να είναι αυτοί που πρώτοι να δείχνουν τη κοινωνική τους ευαισθησία.

Έτσι οργανώνονται οι τοπικές κοινωνίες και πορεύονται στα δύσκολα!