Ώρες προσέλευσης στους αγώνες

Οι ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα αγώνων, είναι η ώρα προσέλευσης στο γήμεδο.