Σύντομο όνομα:
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝ