Σύντομο όνομα:
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ