Σύντομο όνομα:
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ