Σας κάνουμε γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ” όπως προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες της 10ης Ιανουαρίου 2021 είναι το παρακάτω:

Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος

Χρήστος Τσοκαναρίδης

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Βαγγελάτος, Αθανάσιος Αναστασίου και Νικόλαος Ρούνης