Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου

ΣABBATO 31/10/2020
ΑΝΔΡΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΕΠΣΑ
ΕΦΗΒΙΚΟ Κ-18
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Ε.Π.Σ.Α.
Α.ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ Κ-15
2006
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
RESPECT CUP TROPHIE /
ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΙΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ Κ-14
2007- 2008
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ 10:30ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΙΔΗΣ
Κ14 2007-2-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗRESPECT CUP-YOUNG CHAMPIONS /
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
K12 2009
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ -ΜΠΡΑΧΑΜΙ
ΟΔΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16:30ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ RESPECT CUP- TOP LEAGUE/
ΓΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-12 2009-2 2010
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ 12:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ. ΧΑΛΗΣ
Κ-10 2011-2012
ΤΙΓΡΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT CUP -ΤΙΓΡΕΙΣ
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ 9 ΛΥΚΟΙ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΦΙΛΙΚΟΣ
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-8 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 15;30ΥΜΗΤΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT CUP - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κ -7 2014-15
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΣ
Κ-6 2015-2016
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL10:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11/2020
ΑΝΔΡΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ9:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣΕ.Π.Σ.Α.
ΕΦΗΒΙΚΟ Κ-18
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ 17:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Σ.Α
Σ.ΑΝΕΣΤΗΣ
Κ-15 2006
ΠΑΙΔΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ RESPECT CUP- TROPHIE
ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΙΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ Κ14
2007-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΕΠΣΑ
Μ.ΠΑΝΤΙΔΗΣ
K14 2007-2 2008
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙ16:50ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣRESPECT-YOUNG CHAMPIONS
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
Κ-12 2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-RESPECT CUP-TOP LEAGUE
Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ12- Κ11 2009-2 2010
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ
14:30ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑΙΚΟΣΜΠΟΥΡΛΗΣ/ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΣ
Κ10 2011-2012
ΤΙΓΡΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-RESPECT CUP - ΤΙΓΡΕΙΣ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ9 ΛΥΚΟΙ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
RESPECT CUPΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κ-8 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ( ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ)ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ RESPECT
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ7 2014-15
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ
K6 2015-16
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΦΙΛΙΚΟΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ#colspan
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ