Πρόγραμμα Αγώνων Ποδοσφαίρου Σαββατοκύριακου

ΣABBATO 20/6/2020
ΑΝΔΡΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΕΠΣΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ Κ-16
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ12.15ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΗΝΙΟΧΟΣΦΙΛΙΚΟΣ
Α.ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ Κ-14
2006
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ – ΑΓΩΝΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ11:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΗΝΙΟΧΟΣ -ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ.
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ Κ-13
2007- 2008
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ11:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΗΝΙΟΧΟΣ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ.Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ13
2007-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT
K12 2008
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ 10:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-11 2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΕΠΟ10.00ΑΜΠΕΛΟΚΠΟΙ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ.
RESPECT/
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-11 2009-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12:00ΣΤ. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ-1O 2010- 2011
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL12:00ΣΤ.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ-9 2012-2011
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΤ.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ

Κ -8 2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣΤΑΥΡΟΣ. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ-8 2013
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL11:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ6 2014-2015
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
LIDL10:00ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΑΙΡΗ ΓΑΒΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6/2020
ΑΝΔΡΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
9:00ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Ε.Π.Σ.Α.
ΠΑΙΔΙΚΟ Κ-16
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σ.ΑΝΕΣΤΗΣ
Κ-14 2006
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-13
ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ 2007-8
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
K13 2007-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-RESPECT DEVELOPMENT 9X9
ΒΑΣ.ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2008
Κ-12
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ-11 2009
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT ONE YEAR Α΄ομιλος
Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ11 2009-2
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT
ΣΤ. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ-10
2010
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
RESPECT -
ΣΤ.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ-9 2011-12
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙRESPECT CUP/
ΣΤ.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ
Κ8 2012
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΟΣ
K8 2013
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΦΙΛΙΚΟΣ
Κ 6 2014-15#colspan
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΟΜΑΔΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ