Κάνουμε Προπόνηση μαζί!

Οι διαδυκτιακές προπονήσεις ξεκίνησαν!
Θα σταλεί με sms στα τηλέφωνα σας ο κωδικός για το ZOOM.
Για κάθε πληροφορία να απευθύνεστε στον Κο Ανδριόπουλο.

Κατεβάστε το πρόγραμμα ΕΔΩ