Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.30.