Προπονητής: Βασίλης Μητσός

Ο Βασίλης Μητσός είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.