Προπονητής: Κώστας Φώτου

Ο Κώστας Φώτου είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.